Sjemenke čorokota su obavijene čahurama i šire aromatični začinski miris koji podsjeća na anis, a uspoređuje se i s mirisom kamfora. Okus mu je lagano gorak i pikantan i nerijetko se dodaje hljebu kao aroma (u BiH se u mjesecu Ramazana najbolje osjeti ovaj miris iz lokalnih pekarica sa tzv. ramazanija koje se posipaju čorokotovim sjemenom). Ljutina čorokota je srazmjerna sadržaju eteričnog ulja u njegovom sjemenu a sadržaj samog eteričnog ulja varira u ovisnosti o klimatskim uslovima uzgoja i roka žetve. Ponekad ćemo naći informacije na internet portalima da ljutina čorokotovog ulja direktno utiče na obim njegovog zdravstvenog efekta, sto je samo djelimično tj. uslovno tačna informacija. Eterična ulja doista spadaju u aktivne supstance čorokota ali dejstvo čorokota je zasnovano na sinergijskim efektima preko 100 aktivnih supstanci a ne samo par vrsta eteričnih ulja. Po pravilu je ulje iz etiopije ili nekih dijelova Indije ljutog okusa, što ukazuje na visok procenat eteričnih ulja. Međutim, s obzirom da ulja egipatskog i sirijskog porijekla pokazuju fantastične zdravstvene rezultate a nisu pretjerano ljuta nego više orašastog okusa može se izvesti zaključak da je procenat eteričnog ulja zastupljen u ovim uljima sasvim dovoljan za promicanje blagotvornih efekata, a osim toga su ulja cijeđena iz egipatskog odnosno sirijskog sjemena mnogo prijatnijeg okusa i time lakša za konzumaciju.

Na našem podneblju se pod nazivom “čorokot” ili „crni kim“ uglavnom prodaje biljna vrsta Nigella sativa. Međutim, postoji preko 20 vrsta čorokota tj. biljaka koje pripadaju vrsti “Nigellae” kao što su Nigella damascena, Nigella arvensis, Nigella turcica itd. a samo neke od ovih mnogobrojnih vrsta imaju dokazana ljekovita svojstva. Jedna vrsta čorokota (“Nigella garidella“) je čak otrovna. Ono što nas interesuje je, koja od ovih vrsta čorokota je najpovoljnija u zdravstvenom pogledu? Uzimajući u obzir dosadašnja iskustva iz područja tradicionalne medicine ali i eksperimentalne navode iz područja moderne medicine sa velikom sigurnošću se može reći da je upravo Nigella sativa vrsta sa najširim dokazanim spektrom korisnih dejstava. Svi tekstovi koje ćete naći na ovim stranicama se odnose na vrstu Nigella staiva a zbog jednostavnosti ćemo umjesto Nigella sativa koristiti termin čorokot ili crni kim.

Zbog sastava svojih sjemenki sa više od 100 aktivnih supstanci čorokot je u pogledu ljekovitih svojstava superioran u odnosu na većinu ostalih biljki. Najzastupljenije supstance u čorokotovom ulju su bjelančevine (21%),  masnoće (35%) i ugljikohidrati (38% ). Preostalih 6% su minerali (kalcij, željezo, bakar, cink, fosfor …), vitamini (A, C, B1, B2, B6, E), saponini i ostale supstance među kojima su i supstance za izrazitim zdravstvenim efektima koje su karakteristične za čorokot kao Nigellon i Timokinon. Od masnih kiselina najzastupljenija je linolna kiselina (Omega-6). Nju slijede oleinska i palmitinska kiselina te u manjem postotku stearinska, linolenska (omega-3) i dr. Uz zasićene i nezasićene masne kiseline, ulje sadrži i eterična ulja čija koncentracija, u zavisnosti od klimatskih uslova kultivisanja, varira između 0,4 i 2,5%.