KAKO I ZAŠTO DJELUJE ČOROKOT (CRNI KIM)?

Ljudski organizam,  “krajnji produkt stabla stvaranja” je izuzetno složen sistem, pun mehanizama koji se međusobno upotpunjavaju u zdravom organizmu i kompenziraju jedni druge u slučaju zdravstvenih tegoba. Moderna nauka je daleko došla pri izučavanju ljudskog organizma u odnosu na prethodna stoljeća ali je još uvijek na samim počecima u odnosu na njegovu cjelokupnu kompleksnost. Slično…

Read More

O nama

ISTORIJAT KLAS d.o.o. je preduzeće za proizvodnju, preradu i promet prehrambenih proizvoda nastalo 01.10.1975 godine kao ogranak OOUR „Majevica“. Od 01.01.1990. godine posluje kao društveno preduzeće „KLAS“ Srebrenik da bi 01.10.2002. godine bilo privatizirano, od kada posluje kao dioničko društvo „KLAS“ Srebrenik. 07.11.2004. godine je preduzeće bez promjene vrste djelatnosti transformisano u d.o.o. „KLAS“ Srebrenik….

Pročitajte više